Ziemassvētku tautasdziesmas, pantiņi

Daži raksturvārdi (birkas): Bagāti, Bērni, Čigāni, Cimdi, Cūka, Dancot, Daugava, Dievs, Dzird, Egle, Jaunie, Kamanas, Laime, Ledus, Nauda, Pīrāgi, Redzēju, Rīga, Saimnieki, Stallis, Sudrabs, Svece, Vakars, Vecie, Ziemas svētki, Ziemassvētki, Ziemelītis, Zirgs, Zirņi

Dievs

Dedziniet gaišu guni,
Laidiet Dievu istabā:
Dieviņš brauca par kalniņu
Sudrabotu mēteliti. 44
Dieva dēls aiz durvīm
Nosvīdušu kumeliņu.
Verat vaļā sētas vārtu,
Laižat Dievu istabā. 89
Kad Dievs dotu, ka varētu
Ziemassvētkus sagaidīt,
Tad stāvētu ar tautieti
Pliku galvu baznīcē. 82
Klusat jauni, klusat veci,
Dievs ienāca istabā;
Dievs ienāca istabā,
Vaicā nama saimenieku.
Tas bij nama saimenieks,
Kas sēd galda galiņa,
Kas sēd galda galiņā
Baltā linu krekliņā. 51
Klusat, jauni, klusat, veci,
Dievs ienāca istabā,
Dievs ienāca istabā,
Sēstas galda galiņā. 92
Klusiet, jauni, klusiet, veci,
Dievs ienāca istabā,
Labus ļaudis svētīdams,
Ļaunos bargi sodīdams. 94
Ļaudis ēda, ļaudis dzēra,
Dieva aiz loga klausījās,
Dieva aiz loga klausījās,
Vai Dieviņu pieminēja. 88
Lauziet skalus, pūtiet guni,
Vediet Dievu istabā!
Dieviņš stāv pie vārtiemi
Nosvīdušu kumeliņu. 53
Lēni lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā:
Dieviņam lēni zirgi,
Lēni kaltas kamaniņas. 90
Metiet laipu pār pagalmu,
Laižat Dievu sētiņā;
Klusiet, veci, klusiet, jauni,
Dievs ienāca istabā.(c)toooools.com 93
Nāc, Dieviņi, šovakar
Uz manim ciemoties:
Sveces dega, ne skaliņi,
Nava dūmu istabā. 91
Paldies saku Dieviņam,
Nu atnāca Ziemassvētki;
Dievs lai dod veselību
Lieldieniņu sagaidīt. 33
Svētki gāja svētīties,
Liela diena lielīties:
Svētkos svētais Dieviņš dzima,
Lielu dienu nokristīja. 35
Ziemsvētkos es no Dieva
Divas lietas izlūdzos:
Ziemu labu ceļa laiku,
Blakā smuku zeltenīti. 81

Ziemassvētku bildes

Virtual Photo Gallery

Tautasdziesmu autors - Tauta.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Christmas posters and Wallpapers

© 2007 - 2013 ToooooLS.com. Vietni sakārtoja un uzkodēja BH.